Events & Seminars

Green Buildings and GBI Certification

sPICE Convention Centre Penang
Dato’ Ar. Yew Tung Seang, Ir. Chen Thiam Leong, Ar. Von Kok Leong and Ar. Chan Seong Aun
Majlis Bandaraya Pulau Pinang